Met wie wij werken

 

Voor een aantal disciplines in het ontwerp- en bouwproces maken wij gebruik van de diensten van constructie- en adviesbureaus, die op hun specifieke vakgebied de diverse mogelijkheden kunnen aangeven van toe te passen constructies, installaties of bouwfysische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan de regelgeving om te voldoen aan de huidige energieprestatienorm (EPG) en toe te passen constructies voor de fundatie en draagstructuur van het bouwwerk.

In ons netwerk hebben wij voldoende relaties met expertise op deze gebieden om u uitgebreid te adviseren indien één of meer van deze diensten tevens benodigd zijn voor de totstandkoming van uw plannen.