Wat wij doen

 

Het gehele ontwerp- en bouwproces laat zich verdelen in een aantal fasen. Iedere fase staat niet op zichzelf maar kan wel als zelfstandig onderdeel door ons worden verzorgd. Hierbij valt te denken aan: opstellen programma van eisen, schetsontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, prijs- en contractvorming, bouwbegeleiding en nazorg. 

  

Onze activiteiten omvatten advies- en tekenwerkzaamheden voor de nieuw-, verbouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw.

 

 

 bouwkundig ontwerp- en tekenwerk

- tekenwerk wordt uitgevoerd met CAD-software, 2D en 3D,

- BIM (Building Information Model) bouwtechnisch 3D-model,

- schetsontwerpen,
- definitief ontwerp,
- bouwaanvraagtekeningen,
- bestektekeningen,
- detailtekeningen,
- werktekeningen,
- verkooptekeningen,
- terrein- en bestratingstekeningen,
- milieuaanvraagtekeningen,
- revisietekeningen.

 

bouwkundig advies

- vooronderzoek, haalbaarheid en overleg overheden,

- inventariseren en in kaart brengen behoefte en wensen (PvE),

- algemene adviezen voor bouw- en verbouwplannen,

- toetsing aan bouwregelgeving, bestemmingsplan, bouwbesluit e.d.,

- vervaardigen van bestekken en technische omschrijvingen,

- bouwkostenindicatie/-raming op basis van elementenbegroting, 

- opstellen van projectplanningen,

- bouwkundige opnames,

- verzorgen opleveringen. 

 

 

 

vergunningsaanvragen

- aanvraag omgevingsvergunning, waaronder aanvragen voor:

   bouw, gebruik, reclame, kappen, in-/uitrit, sloop, e.d.

 

 

bouwmanagement

- advies met betrekking tot type aanbesteding en prijsaanvragen,

- advies met betrekking tot de selectie van bouw- en installatiebedrijven,

- verzorgen offerteaanvragen, prijs- en contractvorming,

- esthetisch en technisch bouwtoezicht,

- bouwbegeleiding,

- directievoering.